KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

Sprawdzanie przez Internet stanu przyjmowanych spraw
START
Logowanie
Instrukcja
Kontakt


Instrukcja

sprawdzania przez Internet stanu przyjmowanych spraw
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy


 1. Pod adresem https://s4.bydgoszcz.uw.gov.pl:18888/KPUW działa strona internetowa umożliwiająca sprawdzanie przez Internet stanu przyjmowanych spraw w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zwana dalej SERWISEM.


 2. SERWIS działa 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia.


 3. SERWIS umożliwia dostęp do następujących informacji związanych ze sprawą przyjętą do realizacji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy zwanym dalej KPUW:

  1. Data zarejestrowania sprawy w KPUW,
  2. Nazwa komórki organizacyjnej załatwiającej sprawę,
  3. Znak sprawy,
  4. Stan załatwienia sprawy (w trakcie realizacji, załatwiona tymczasowo, załatwiona ostatecznie),
  5. Data załatwienia sprawy.

 4. Sprawdzenie stanu przyjmowanych spraw poprzez SERWIS możliwe jest dopiero po uzyskaniu kodu dostępu. Klient może potwierdzić chęć ubiegania się o kod dostępu w jeden z następujących sposobów:


  1. W piśmie kierowanym do KPUW umieścić informację o chęci skorzystania z SERWISU, która musi zawierać adres e-mail i może mieć np. poniższą postać:

   Stan sprawy - TAK.
   e-mail* :...........................................
   

  2. Wysłać na adres e-mail ibok@bydgoszcz.uw.gov.pl informację, która musi zawierać:

   • Adres e-mail, na który ma być wysłany kod dostępu,
   • Imię i nazwisko lub nazwa instytucji,
   • Adres do korespondencji,
   • Datę pisma, z którym stan związanej sprawy prowadzonej w KPUW ma być śledzony przy pomocy SERWISU.
   • Informację opisującą zawartość pisma.

 5. Kody dostępu generowane są w godzinach pracy KPUW w każdy dzień roboczy.


 6. Kody dostępu są wysyłane na adres e-mail podany przez klienta.


 7. Brak adresu e-mail, lub nieistniejący adres e-mail spowoduje brak możliwości wysłania kodów dostępu.


 8. Kod dostępu otrzymany przez klienta w wiadomości e-mail musi zostać przez niego aktywowany. W przypadku, gdy kod dostępu nie zostanie aktywowany, klient nie uzyska dostępu do SERWISU. Instrukcja aktywacji zostanie przekazana w wiadomości e-mail razem z kodami dostępu.


 9. KPUW nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne nie wynikłe ze strony KPUW uniemożliwiające korzystanie z SERWISU, KPUW zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia SERWISU z uwagi na konieczność wykonania prac technicznych.


* - W miejsce wykropkowane należy wpisać adres e-mail na który zostanie wysłany kod dostępu. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3

tel. 52 349-7913, fax 52 349-7294
pok@bydgoszcz.uw.gov.pl